Phòng khám đa khoa royal hợp tác phát triển cùng quân đội hoàng gia Cambodia