Xuất hiện thùng tiền từ thiện vì người nghèo tại Phòng Khám đa Khoa Royal